Bộ mã Web, Mã nguồn Website, Mã nguồn mở, Mã nguồn đóng

Mã nguồn web là gì? Mã nguồn website hoặc Source Code Web là một hệ thống gồm một hoặc nhiều file (tập tin) được viết bằng ngôn ngữ lập trình web bất kỳ. Những tập tin này giúp kết nối các thành phần giao diện người dùng của ứng dụng web với cơ sở dữ …

Bộ mã Web, Mã nguồn Website, Mã nguồn mở, Mã nguồn đóng Read More »